Enter your keyword

Blog

Модални глаголи ≫ Must • Should

Модални глаголи ≫ Must • Should

Expressing obligation - Изразяване на задължение - трябва Must Must изразява много строго задължение, команда, заповед Всички правилници, разпоредби, закони са написани с MUST You must arrest him immediately! Трябва да го арестуваш незабавно! /това е заповед/ All passengers must go through the passport control. Всички пътници трябва да минат през проверка на паспорта. /разпоредба на летището/ [...]
Модални глаголи ≫ Shall

Модални глаголи ≫ Shall

SHALL Модалният глагол Shall се използва предимно във въпросителни изречения Използва се само с местоимения в първо лице I и WE С Shall се прави въпрос с предложение Shall I     - предлагам ти аз да направя нещо и те питам искаш ли Shall we    - предлагам ти заедно да направим нещо и те питам [...]
Статични глаголи в английския език

Статични глаголи в английския език

Статичните глаголи в английския език не изразяват продължително извършващо се действие, а състояние. Ето защо те не образуват продължителни времена, те са non-continuous verbs. За по-лесно запомняне така наречените stative /state/ verbs могат да се разделят в следните пет групи: 1.  ГЛАГОЛИ ИЗРАЗЯВАЩИ ПРИТЕЖАНИЕ HAVE  имам                                         I have a headache. I have a [...]
Despite Although Nevertheless

Despite Although Nevertheless

Despite, although, nevertheless има ли разлика и каква е тя? Никой не обича тези свързващи думички с почти еднакво значение. След като разберете разликата между тях -  е, няма да ви станат любими, но поне по-лесни за използване. :) ALTHOUGH / EVEN THOUGH   - ВЪПРЕКИ, ЧЕ DESPITE = IN SPITE OF  - ВЪПРЕКИ NEVERTHELESS - [...]
Какво означават глаголите crave, detest, loathe?

Какво означават глаголите crave, detest, loathe?

Глаголи синоними в английския език Ежеседмично ви предлагаме нашите мини уроци по английски език. Този път сме избрали да повишим броя на думите, които знаете. Crave, loathe, detest са синоними на две много популярни думи в английския език. Кои са те? Прочетете и ще разберете! СИНОНИМИ НА LOVE LOVE  Обичам to like another adult very [...]
Въпросителни думи в английския език

Въпросителни думи в английския език

QUESTION WORDS         ВЪПРОСИТЕЛНИ ДУМИ WHAT               КАКЪВ, КАКВА, КАКВО, КАКВИ What is her address?                         Какъв е нейният адрес? WHERE             КЪДЕ Where does your sister live?             Къде живее сестра ти? WHEN                КОГА When do you do your [...]
Игра на думи в английския език

Игра на думи в английския език

Laugh out loud Защо учителят носи слънчеви очила? Защото учениците са ярко-ослепителни (умни) Bright   ярък, светъл умен Защо не можеш да умреш от глад в пустинята? Заради пясъкът, който е там. (сандвича) sand  which  - пясъкът, който sandwich      - сандвич  :) Клиентът: " Какво е това?" посочвайки студената бобена чорба. Сервитьорът: "Беше бобена [...]
Знаете ли поне четири значения на DRAW?

Знаете ли поне четири значения на DRAW?

DRAW РИСУВАМ, ЧЕРТАЯ I like drawing with a pencil. Обичам да рисувам с молив. Can you draw a horse? Можеш ли да нарисуваш кон? ДЪРПАМ, ТЕГЛЯ I have to draw some money from the bank. Трябва да изтегля пари от банката. Can you draw the curtains, please? Може ли да дръпнеш пердетата, моля? ПРИВЛИЧАМ ВНИМАНИЕ [...]
Научете фразови глаголи с GET

Научете фразови глаголи с GET

5 най-често използвани фразови глагола с GET GET UP - Ставам от сън What time do you usually get up? Обикновено в колко часа ставаш? GET ON the bus, get on the train - Качвам се на автобуса, на влака The bus was too crowded and I couldn't get on. Автобусът беше твърде претъпкан и аз [...]