матура по английски език 12 клас

Държавен зрелостен изпит по английски език

 

За успешно представяне на матурата по английски език знанията трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate според Европейската езикова рамка.

НАПРАВИ ВХОДЯЩ ТЕСТ

ПРЕДЛАГАМЕ ГРУПОВА И ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА


КУРСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА 40 УЧЕБНИ ЧАСА

Цена 15 лв. за уч. час при индивидуално обучение, ако се заплати целия пакет от 40 часа – 550 лева

Цена 12 лв. за уч. час при полуиндивидуално обучение с двама души, ако се заплати целия пакет 40 часа – 420 лева

Цена 330 левагрупово обучение минимум 5 човека

НАПРАВИ ВХОДЯЩ ТЕСТ

Подготовката за матура преминава през два етапа:

 

Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия. Специално внимание се обръща и на уменията за писане, които са необходими в двете задачи на матурата.
След това се правят много примерни тестове от специални книжки с тестове за матурата по английски език според новия формат 2021/2022
Ако нивото на езика е високо, подготовката може да отнеме 40 учебни часа, това са 20 посещения в рамките на два или три месеца.
Ако има много пропуски в знанията и е нужно повече време да се достигне ниво В2, подготовката може да е в рамките на цялата учебна година.

Запишете модул от 40 учебни часа на стойност 560 лева!

подготовка за матура по английски