Enter your keyword

Подготовка за матура по английски език

матура по английски език 12 клас

Запишете модул от 40 учебни часа на стойност 460 лева!

Държавен зрелостен изпит по английски език

За успешно представяне на матурата по английски език знанията трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate според Европейската езикова рамка.

Подготовката за матура преминава през два етапа:

Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия като:
  • Passive Voice /Страдателен залог/
  • Conditional Sentences /Условни изречения/
  • Repoted Speach  /Непряка реч/
  • Gerund /-ing form of the verb/
След това се правят много примерни тестове от минали години и от специални книжки с тестове за матурата по английски език.
Ако нивото на езика е високо, подготовката може да отнеме 40 учебни часа, това са 20 посещения в рамките на два или три месеца.
Ако има много пропуски в знанията и е нужно повече време да се достигне ниво В2, подготовката може да е в рамките на цялата учебна година.

Обучението е с продължителност 40 учебни часа

Цена 12,50 лв. за уч. час при индивидуално обучение, ако се заплати целия пакет от 40 часа – 460 лева

Цена 10 лв. за уч. час при полуиндивидуално обучение с двама души, ако се заплати целия пакет 40 часа – 360 лева

Цена 280 лева – групово обучение минимум 5 човека

подготовка за матура по английски