матура по английски език 12 клас

Държавен зрелостен изпит по английски език

 

За успешно представяне на матурата по английски език знанията трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate според Европейската езикова рамка.

НАПРАВИ ВХОДЯЩ ТЕСТ

ПРЕДЛАГАМЕ ГРУПОВА И ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА


КУРСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА 40 УЧЕБНИ ЧАСА

Цена 12,50 лв. за уч. час при индивидуално обучение, ако се заплати целия пакет от 40 часа – 460 лева

Цена 10 лв. за уч. час при полуиндивидуално обучение с двама души, ако се заплати целия пакет 40 часа – 360 лева

Цена 280 лева – групово обучение минимум 5 човека

НАПРАВИ ВХОДЯЩ ТЕСТ

Подготовката за матура преминава през два етапа:

 

Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия като:
  • Passive Voice /Страдателен залог/
  • Conditional Sentences /Условни изречения/
  • Repoted Speach  /Непряка реч/
  • Gerund /-ing form of the verb/
След това се правят много примерни тестове от минали години и от специални книжки с тестове за матурата по английски език.
Ако нивото на езика е високо, подготовката може да отнеме 40 учебни часа, това са 20 посещения в рамките на два или три месеца.
Ако има много пропуски в знанията и е нужно повече време да се достигне ниво В2, подготовката може да е в рамките на цялата учебна година.

Запишете модул от 40 учебни часа на стойност 460 лева!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА
подготовка за матура по английски