QUESTION WORDS         ВЪПРОСИТЕЛНИ ДУМИ

 • WHAT               КАКЪВ, КАКВА, КАКВО, КАКВИ
 • What is her address?                         Какъв е нейният адрес?

 • WHERE             КЪДЕ
 • Where does your sister live?             Къде живее сестра ти?

 • WHEN                КОГА
 • When do you do your homework?  Кога си пишеш домашната?

 • WHAT TIME     В КОЛКО ЧАСА
 • What time do you get up? В колко часа ставаш?

 • WHO                КОЙ, КОЯ, КОЕ, КОИ – само за хора
 • Who are these people?  Кои са тези хора?

 • WHICH            КОЙ, КОЯ, КОЕ, КОИ – за избор
 • Which blouse do you like – the red one or the black one? Коя блуза харесваш – червената или черната?

 • HOW                КАК
 • How do you usually travel to work? Обикновено как пътуваш до работа?

 • HOW OLD        НА КОЛКО ГОДИНИ
 • How old is your daughter?                    На колко години е дъщеря ти?

 • HOW MUCH          КОЛКО – за небройни съществителни
 • How much milk do you need? Колко мляко ти трябва?

 • HOW MANY         КОЛКО – за бройни съществителни
 • How many children do you have?      Колко деца имаш?

 • HOW LONG          КОЛКО ВРЕМЕ, КОЛКО ДЪЛГО
 • How long does it take?                            Колко време отнема?

 • HOW FAR             КАКВО Е РАЗСТОЯНИЕТО
 • How far is it from London to Glasgow? Какво е разстоянието от Лондон до Глазгоу?

 • WHOSE                НА КОГО, ЧИЙ, ЧИЯ, ЧИЕ, ЧИИ
 • Whose are these books?  На кого са тези книги?

 • WHY                   ЗАЩО
 • Why are you here?   Защо си тук?