Enter your keyword

Курс по испански език

Испански език за възрастни, деца и ученици

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ИЛИ ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ВСИЧКИ НИВА

Обучението в курсовете ни по испански език се провежда по системата Prisma – най-съвременната и модерна учебна система по испански език в цял свят. Тя съчетава в себе си разнообразни методически похвати и техники, чиято основна цел е достигане на комуникативни умения, отговарящи на определеното според Европейската езикова рамка ниво.

Системата PRISMA се състои от учебник и учебна тетрадка.

 • Учебникът (Prisma del alumno) е разделен на 12 учебни и 2 преговорни единици. Всяка учебна единица разглежда отделен граматичен и лексикален материал.
 • Учебната тетрадка (PRISMA de Ejercicios) включва упражнения за затвърждаване на материала от учебника, ключ към тези упражнения както и подробни обяснения на граматиката разглеждана в отделните учебни единици.
курс по испански език първо ниво А1
курс по испански език ниво А2
курс по испански ниво В1
курс по испански ниво В2

PRISMA е учебна система за 6 нива съгласно Европейската езикова рамка и е разработена е съгласно учебния план на Instituto Cervantes.

Системата  PRISMA предлага следните нива на обучение:

 • Comienza (Започни) – A1,
 • Continúа ( Продължи) – A2,
 • Progresa (Прогрес) – B1,
 • Avanza (Напредни) – B2,
 • Consolida (Затвърди) – C1
 • Perfecciona (Към съвършенство)- C2

PRISMA Comienza (A1) отговаря на начално ниво на владеене на езика

ВИЖТЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА ГРАМАТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ
 • Морфология
  • Азбука
  • Род и число на съществително/прилагателно имe
  • Показателни местоимения
  • Въпросителни местоимения
  • Притежателни местоимения
  • Неопределителни местоимения
  • Лични местоимения подлог/ пряко и непряко допълнение/с предлози
  • Числителни редни/бройни
  • Степени за сравнение
  • Глагол (Изявително наклонение)
   • Сегашно време
   • Минало неопределено време
   • Глаголни перифрастични конструкции с инфинитив и деепричастие
   • Повелителни форми
ВИЖТЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕКСИКАЛНИЯ МАТЕРИАЛ
 • Моят дом
 • Моето семейство
 • Външен вид
 • Транспорт
 • Свободно време
 • В ресторанта
 • В лекарския кабинет
 • На покупки
 • Климатът
 • Човешкото тяло

С  PRISMA Continúa  учащият се научава да бъде учтив, да обсъжда теми, да описва предмети и места, да говори за миналото и настоящето си.

С PRISMA Progresa учащият е способен да се изправи срещу голям набор от ситуации и да разреши ежедневни проблеми .Научава се да изказва и търси мнение, да се оплаква, да моли за обяснения, да даде указания/напътствия, да прави обобщения.

Подходяща за:

Prisma Progresa е предназначена за ученици със средно-към ниско ниво на владеене на езика, отговарящо на ниво B1.

С PRISMA Avanza (B2) ученикът ще може: да се аргументира по-ефективно и да се оправя с лекота при спор; да изразява своята позиция по актуален проблем и да организира речта си на едно по-високо ниво;ще може да взема думата и да я задържа….

Предназначен за :

Prisma Avanza е подходящ за ученици със средно-високо ниво на познания  ( B2).

С PRISMA Consolida учещият има достъп до широк лингвистичен набор,което ще му осигури лекота и спонтанност в общуването.Ще се научи да разбира изказвания, които не са ясно структурирани, както и дълги и сложни литературни текстове.

Ще умее да използва езика с гъвкавост и лекота за лични и професионални цели,да прави описания,да пише писма,съчинения, заключения или доклади, които ще бъдат ясни, подробни и по сложни теми .

Prisma Consolida е предназначена за ученици с високо ниво на  познания по езика ( C1).

Определете нивото си на знания по испански език с входящ тест

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по испански език!

Пакет 10 учебни часа 120 лева
Пакет 30 учебни часа 330 лева
Пакет 50 учебни часа 550 лева
Цената на един учебен час (40 мин.) е 12.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 10 лева за учебен час на човек.
Пакет 10 учебни часа  – 100 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  – 270 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  – 450 лева на човек
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.

 Групово обучение по испански език

Какви са условията при груповото обучение?

Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека.
Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
Продължителността на курса е 12 седмици.
Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня.
Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

Разгледайте и другите езикови курсове, които предлага Езиков център МИСИС БИЙН в Бургас!