Enter your keyword

Курс по китайски език

курс по китайски език
Китайският език е един от най – търсените езици днес, но за съжаление не толкова лесен за учене. Интересно е, че той няма азбука, а определен брой йероглифи. Всеки йероглиф представлява сричка (ни, ма, ба, сие). Един средностатистически китаец знае от шест до седем хиляди  йероглифа.
Китайският език е много интересен –
изящните му йероглифи правят го чудесен.
Понякога и буквите му са си цели думи,
с които се създават разговори помежду ни.

Вижте интересно видео за някои от китайските йероглифи

Структура на езика

В китайския език има система от тонове. Всяка една сричка има определен тон (начин, по който се произнася). Така например сричката „ма“ произнесена по различен начин може да означава майка, кон или въпросителната частица ли.
Затова китайския език е и „подмолен“ език, но за по – смелите си е чисто предизвикателство.

Групово обучение    550 лева  за ниво

Индивидуално обучение   20 лева учебен час от 40 минути

别放弃, 开始总是最难。

Не се отказвай, началото е винаги най-трудно!