MIGHT

Modal verb MIGHT

ИЗРАЗЯВА ВЕРОЯТНОСТ И СЕ ПРЕВЕЖДА МОЖЕ БИ

Използва се, когато не сме сигурни какво ще направим в бъдеше. 

What are you doing tonight?         Какво ще правиш довечера? 

I am not sure. I might go to a pub or I might stay at home.                   

Не съм сигурен. Може да отида на кръчма, а може и да си остана в къщи.

I might come later.                         Може да дойда по– късно.

I might not come to the party.      Аз може да не дойда на партито. /още не знам, колебая се/

It might rain.                                 Може би ще вали.

He might be late.                         Той може би ще закъснее.


I might buy a new mobile phone.                      Може би ще си купя нов мобилен телефон.

  • Probably I will buy a new mobile phone.               
  • Perhaps  I will buy a new mobile phone.               
  • Maybe    I will buy a new mobile phone.