Despite, Although, Nevertheless

Има ли разлика и каква е тя?

Никой не обича тези свързващи думички с почти еднакво значение. След като разберете разликата между тях – е, няма да ви станат любими, но поне по-лесни за използване. :)

ALTHOUGH / EVEN THOUGH – ВЪПРЕКИ ЧЕ

DESPITE = IN SPITE OF – ВЪПРЕКИ

NEVERTHELESS – ВЪПРЕКИ ТОВА

 • Although + ИЗРЕЧЕНИЕ (тоест има си подлог, глагол)
  • Although I was really tired, I went out with my friends.
  • Въпреки че бях уморен, излязох с моите приятели.

 • Despite + СЪЩЕСТВИТЕЛНО или – ING форма на глагола
  • Despite being tired I went out with my friends. Въпреки че бях уморен, излязох с моите приятели.
  • Despite the tiredness, I went out with my friends. Въпреки умората, излязох с моите приятели.

 • Nevertheless, след тази дума винаги поставяме ЗАПЕТАЙКА и следва изречение
  • I was very tired. Nevetherless, I went out with my friends.
  • Бях много уморен, въпреки това излязох с моите приятели.
despite although