Enter your keyword

Италиански език

С Мисис Бийн е лесно и интересно!

Италиански език за възрастни, деца и ученици

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ И ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ВСИЧКИ НИВА

Обучението в курсовете по италиански език за възрастни се провежда по системата Progetto Italiano.
Нивата на обучение са четири от напълно начинаещи A1 до напреднали B2 според Общата европейска езикова рамка.
Всяко ниво е с подходящ обем граматика и лексика. Системата е разработена така, че всеки учебник  преговаря материала от предишния, с цел натрупване и затвърждаване на знанията и попълване на пропуските.
В края на всяко ниво се полага финален тест и се издава сертификат съгласно Европейската езикова рамка.
курс италиански език
курс италиански език
курс италиански език ниво 3
Първото ниво А1 е предназначено за курсисти без каквито и да било познания по италиански език. 
То представя следните граматични единици:
 • Италианска азбука (L’Alfabeto Italiano) – основни правила за писане и четене, особености на италианското произношение;
 • Лични местоимения подлог (Pronomi personali soggetto);
 • Числителни имена (I Numerali);
 • Определителен и неопределителен член (L’Articolo Determinativo ed Indeterminativo) – понятие за член и правила на употреба
 • Съществително име – род и число;
 • Видове прилагателни имена (Gli Aggettivi) – съгласуване със съществителното име;
 • Сегашно време на правилните и неправилни глаголи в изявително наклонение (Il Presente dell’Indicativo);
 • Понятие за модални глаголи (I Verbi Modali);
 • Предлози (Le Preposizioni);
 • Минало свършено време (Il Passato Prossimo) – образуване и употреба;
 • Правилно и неправилно минало причастие (Il Participio Passato);
 • Просто и сложно бъдеще време (Il Futuro Semplice ed Il Futuro Composto/Anteriore) – форми, употреба и стилистични особености.
ВТОРО НИВО А2 – втората част на учебника
Второто ниво на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения.
Граматичните единици, които представя са:
 • Притежателни местоимения (I Pronomi e Gli Aggettivi Possessivi);
 •  Особености в съгласуването на quello и bello;
 • Употреба на глаголите volerci и metterci;
 • Минало несвършено време (L’Imperfetto);
 • Минало предварително време (Il Trapassato Prossimo);ични местоимения пряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Diretto);
 • Лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Indiretto);
 • Възвратни и реципрочни местоимения (I Pronomi Riflessivi e Reciproci);
 • Безлична форма на глагола и безлични изрази (La Forma Impersonale del Verbo);
 • Повелително наклонение (Il Modo Imperativo);
 • Условно наклонение (Il Condizionale Semplice e Composto);
 • Бъдеще в миналото (Il Condizionale Composto);

Определете нивото си на знания по италиански език с входящ тест

курс италиански език avere
курс италиански език

Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди, да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ!

Пакет 10 учебни часа 120 лева
Пакет 30 учебни часа 330 лева
Пакет 50 учебни часа 550 лева
Цената на един учебен час (40 мин.) е 12.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 10 лева за учебен час на човек.
Пакет 10 учебни часа  – 100 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  – 270 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  – 450 лева на човек
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.

 Групово обучение по италиански език

Какви са условията при груповото обучение?

Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека.
Цената за едно ниво е 250 лева, учебните материали струват 50 лева ( учебникът Progetto Italiano 1 е за две нива A1 & A2)
Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
Продължителността на курса е два месеца.
Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня.
Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

Учете италиански с приказки

150 популярни фрази на италиански език

Разгледайте и другите езикови курсове, които предлага Езиков център МИСИС БИЙН в Бургас!