Enter your keyword

Италиански език

С Мисис Бийн е лесно и интересно!

Италиански език за възрастни, деца и ученици

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ И ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ВСИЧКИ НИВА

Обучението в курсовете по италиански език за възрастни се провежда по системата Progetto Italiano.
Нивата на обучение са четири от напълно начинаещи A1 до напреднали B2 според Общата европейска езикова рамка.
Всяко ниво е с подходящ обем граматика и лексика. Системата е разработена така, че всеки учебник  преговаря материала от предишния, с цел натрупване и затвърждаване на знанията и попълване на пропуските.
В края на всяко ниво се полага финален тест и се издава сертификат съгласно Европейската езикова рамка.
курс италиански език
курс италиански език
курс италиански език ниво 3
Първото ниво А1 е предназначено за курсисти без каквито и да било познания по италиански език. 
То представя следните граматични единици:
 • Италианска азбука (L’Alfabeto Italiano) – основни правила за писане и четене, особености на италианското произношение;
 • Лични местоимения подлог (Pronomi personali soggetto);
 • Числителни имена (I Numerali);
 • Определителен и неопределителен член (L’Articolo Determinativo ed Indeterminativo) – понятие за член и правила на употреба
 • Съществително име – род и число;
 • Видове прилагателни имена (Gli Aggettivi) – съгласуване със съществителното име;
 • Сегашно време на правилните и неправилни глаголи в изявително наклонение (Il Presente dell’Indicativo);
 • Понятие за модални глаголи (I Verbi Modali);
 • Предлози (Le Preposizioni);
 • Минало свършено време (Il Passato Prossimo) – образуване и употреба;
 • Правилно и неправилно минало причастие (Il Participio Passato);
 • Просто и сложно бъдеще време (Il Futuro Semplice ed Il Futuro Composto/Anteriore) – форми, употреба и стилистични особености.
ВТОРО НИВО А2 – втората част на учебника
Второто ниво на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения.
Граматичните единици, които представя са:
 • Притежателни местоимения (I Pronomi e Gli Aggettivi Possessivi);
 •  Особености в съгласуването на quello и bello;
 • Употреба на глаголите volerci и metterci;
 • Минало несвършено време (L’Imperfetto);
 • Минало предварително време (Il Trapassato Prossimo);ични местоимения пряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Diretto);
 • Лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Indiretto);
 • Възвратни и реципрочни местоимения (I Pronomi Riflessivi e Reciproci);
 • Безлична форма на глагола и безлични изрази (La Forma Impersonale del Verbo);
 • Повелително наклонение (Il Modo Imperativo);
 • Условно наклонение (Il Condizionale Semplice e Composto);
 • Бъдеще в миналото (Il Condizionale Composto);

Определете нивото си на знания по италиански език с входящ тест

курс италиански език avere
курс италиански език

Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди, да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ!

Пакет 10 учебни часа 120 лева
Пакет 30 учебни часа 330 лева
Пакет 50 учебни часа 550 лева
Цената на един учебен час (40 мин.) е 12.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 10 лева за учебен час на човек.
Пакет 10 учебни часа  – 100 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  – 270 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  – 450 лева на човек
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.

 Групово обучение по италиански език

Какви са условията при груповото обучение?

Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека.
Цената за едно ниво е 250 лева, учебните материали струват 50 лева ( учебникът Progetto Italiano 1 е за две нива A1 & A2)
Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
Продължителността на курса е два месеца.
Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня.
Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

Учете италиански с приказки

150 популярни фрази

Учете италиански с песни

ПРЕВОД НА ПЕСНИТЕ

Живея за нея

Знаеш, че живея за нея от мига,
В който я срещнах.
Не помня как,
Но тя влезе в мен и остана там.
Живея за нея, защото тя кара
Душата ми да трепва силно.
Живея за нея и това не ми тежи.
Знаеш, че живея за нея,
Не ме ревнувай.
Тя принадлежи на всеки, който
Има изгаряща нужда от нея.
Като стереоуредба в стаята
За този, който е самотен и сега знае,
Че има нещо уникално в него, затова
Живея за нея.
Тя е муза, която ни подканя
Да я докоснем с пръсти,
Чрез пианото.
Смъртта е далеко,
Аз живея за нея.
Живея за нея, за тази, която винаги знае
Как да бъде нежна и чувствителна,
Понякога те удря в главата,
С удар, от който никога не боли.
Живея за нея, тя ме кара
Да пътувам от град в град,
Страдам по малко, но поне съм жив
Болезнено е, когато я няма,
Заради нея спя по хотели.
Тя се извисява стремглаво.
Заради нея живея във водовъртеж.
Чрез моят глас
Тя се разпространява и ражда любов.
Живея за нея, нищо друго си нямам.
Много други хора ще срещна,
На които като мен, ще пише на челото:
„Живея за нея”.
Живея за нея.
На сцената или опрян до стената,
За нея живея на предела.
Даже, ако утрешния ден е тежък,
За нея ще живея до края.
Всеки ден е подарък (завоевание)
И тя винаги ще бъде главния герой.
Живея за нея, защото оттук нататък
Нямам друг избор,
Защото никога не съм изменял на музиката.
Живея за нея, защото тя ме дарява
С интервалите и нотите на воля.
Ако се родя отново
Пак щях да живея за нея.
Живея за нея, за музиката,
Живея за нея.
Живея за нея, тя е уникална.
Живея за нея.
Живея за нея.
Живея
За нея.

Ще бъде, защото те обичам

Какво объркване
ще бъде ,защото те обичам
Чувство ,
което пораства лека полека.
Прегръщай ме силно
и бъди по-близко до мен ,
ако съм добре ,
ще бъде , защото те обичам.
Пея в такт
със сладкото ти дишане
Пролет ,
Ще бъде , защото те обичам
Пада звезда ,
кажи ми къде сме,
какво те интересува ,
Ще бъде , защото те обичам.
Припев х2
Лети , лети , знаем ,
винаги все по-високо отива .
И лети лети с мен .
Светът е луд ,защото
ако няма любов
стига една песен ,
да създаде объркване
извън и вътре в теб.
Но след всичко
има нещо странно,
една песен
Ще бъде , защото те обичам.
Ако пропадне светът
Тогава ще се поместим.
Ако пропадне светът ,
Ще бъде , защото те обичам.
Прегръщай ме силно
и бъди по-близко до мен ,
Така е хубаво ,
че не ми изглежда вярно,
Ако светът е луд
,какво чудно има ,
луд за луд ,
поне се обичаме.
Припев х2
Лети , лети , знаем
Ще бъде , защото те обичам.
И лети лети с мен
бъди по-близко до мен ,
ако няма любов,
кажи ми къде сме,
Какво объркване
Ще бъде , защото те обичам

Разгледайте и другите езикови курсове, които предлага Езиков център МИСИС БИЙН в Бургас!

английски език
курс по немски език
курс по руски език
курс по италиански език
курс по френски език
курс по български език
курс по гръцки език
курс по арабски език
курс по китайски език