Курсове по руски език за възрастни и ученици

Индивидуални уроци и обучение всички нива

Учебник курс по руски език

УЧЕБНА СИСТЕМА

Курсовете по руски език за възрастни се провеждат по системата „Экспрес.ру“. Учебната система е с изключително  комуникативна  насоченост още от първoто ниво на обучение.
Състои се от 2 учебника и усвояването им води от ниво А1 до ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по руски език

Запишете се на индивидуално обучение в МИСИС БИЙН ако искате да започнете веднага и времето на провеждане на курса да е съобразен с вашия график. Предлагаме СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ЦЕНИ за индивидуални уроци по руски език:

ОБУЧЕНИЕ НА ЕДИН ЧОВЕК

  • Пакет 10 учебни часа – 160 лева
  • Пакет 20 учебни часа – 310 лева
  • Пакет 30 учебни часа – 450 лева
  • Пакет 50 учебни часа – 700 лева

Цената на един учебен час (40 мин.) е 16.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 учебни часа по 40 мин. – 32 лева когато се заплаща за едно посещение.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично).
Едно ниво обикновено се взима за 50 учебни часа.
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

ОБУЧЕНИЕ НА ДВАМА ДУШИ

  • Пакет 10 учебни часа – 130 лева на човек
  • Пакет 20 учебни часа – 250 лева на човек
  • Пакет 30 учебни часа – 360 лева на човек
  • Пакет 50 учебни часа – 550 лева на човек

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате до 20 % отстъпка от цената на индивидуалния час.
Заплащате по 13 лева за учебен час на човек. Едно ниво обикновено се взима за 50 учебни часа.
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя. Вие избирате колко често да се провеждат занятията веднъж, два или три пъти седмично.
Има и възможност да се заплаща на всяко занятие само за усвоените часове за деня.

Нива на обучение

НИВАТА НА ОБУЧЕНИЕ В РУСКИЯ ЕЗИК СА ШЕСТ ОТ А1 ДО С2

 ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО


Определете нивото си на знания по РУСКИ ЕЗИК с тест

КЪМ ТЕСТА

Предлагаме подготовка за сертификационни нива ТРКИ 1 и ТРКИ 2 към Общата европейска езикова рамка

Изпитът за сертификат по руски език ТРКИ включва писмена и устна част със следните раздели:

• владеене на лексика и граматика
• разбиране при четене с разбиране
• разбиране при слушане с разбиране
• изразяване на писмена реч
• устно представяне

Първо сертификационно ниво (ТРКИ – 1 = В1)

Това ниво позволява на кандидата да удовлетворява основните комуникативни потребности в реални ситуации на общуване с носителите на езика в битови и социално-културни сфери. Наличието на този сертификат е необходим за постъпване във висшите училища на Руската федерация.

Второ сертификационно ниво (ТРКИ – 2 = В2)

Дава възможност за общуване във всички сфери. Позволява извършване на професионална дейност на руски език в качеството на специалист по съответния профил: хуманитарен (не филологически), инженерно-технически, т.н.

Наличието на този сертификат е необходим за получаването на диплома за бакалавър или магистър по изброените по горе специалности.

руски език за деца

Курс по руски език за деца и ученици