Enter your keyword

Курс по руски език

Приглашение в Россию ниво А1, А2, В1

Курс по руски език за възрастни, деца и ученици

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ И ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ВСИЧКИ НИВА

курс по руски език

Курсовете по руски език за възрастни се провеждат по системата «Приглашение в Россию»

Съвременна система, в която материалът е представен по изключително достъпен и интересен начин.

Приглашение в Россию 1

«Приглашение в Россию 1» съдържа 7 урока, като всеки от тях предлага един задълбочен поглед не само върху руската граматика, но и информация за руския бит и култура, по този начин, постепенно, се създава цялостна представа за страната и културата на изучавания език. Всяка тема завършва с обобщителен урок за проверка.
Учебникът е подходящ за учащи, които започват изучаването на руски език от нулево ниво или имат известни познания по езика.
Разгледайте съдържанието на учебника:  Приглашение в Россию съдържание
Учебната система «Приглашение в Россию» включва учебник, учебна тетрадка, 2 диска за слушане. Упражненията от учебника и работната тетрадка наблягат върху развитието на основните езикови умения: четене и разбиране, говорене и писане.
В края на учебника са приложени граматични таблици и руско-български азбучен речник.
След изучаването на «Приглашение в Россию 1»  се достига ниво А1 /А2.

Приглашение в Россию 2

«Приглашение в Россию 2» включва 8 теми със задачи и упражнения за четене, слушане, писане и говорене. Във всяка тема са включени откъси от литературни произведения на известни автори.
Допълнително в обучението е включен материал по бизнес кореспонденция на руски, който дава възможност на курсистите на практика да прилагат  придобитите знания и умения.
В учебника са разработени 3 комплексни теста за проверка, оценка и самооценка на знанията. Тестовете изграждат умения у учениците да се справят с такъв тип задачи в изпитна обстановка и ги подготвят за изпита за сертификат за владеене на езика.
В края на учебника са приложени текстовете за слушане и руско-български азбучен речник. След изучаването на «Приглашение в Россию 2» се достига ниво А2 – В1.
Разгледайте съдържанието на учебника: Приглашение в Россию съдържание

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по руски език

 • Пакет 10 учебни часа – 125 лева
 • Пакет 15 учебни часа – 180 лева
 • Пакет 30 учебни часа – 345 лева
 • Пакет 50 учебни часа – 550 лева
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате 20% отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 10 лева за учебен час на човек.
 • Пакет 10 учебни часа – 100 лева на човек
 • Пакет 15 учебни часа – 145 лева на човек
 • Пакет 30 учебни часа – 280 лева на човек
 • Пакет 50 учебни часа – 450 лева на човек
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.

Курс по руски език групово обучение

 • Груповото обучение се провежда с минимум 5 човека
 • Едно ниво е 70 учебни часа – 250 лева
 • Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък
 • Вечерни групи от 18.00 до 20.40 часа
 • Продължителността на курса е 8 седмици

Курс руски език в туризма

Руски език за деца и ученици