69 Views

Modal verb SHALL

 • Модалният глагол Shall се използва предимно във въпросителни изречения
 • Използва се само с местоимения в първо лице I и WE
 • С Shall се прави въпрос с предложение

Shall I     – предлагам ти аз да направя нещо и те питам искаш ли

Shall we    – предлагам ти заедно да направим нещо и те питам искаш ли

 • Shall I open the window? =                                 Да отворя ли прозореца?
 • Do you want me to open the window?              Искаш ли да отворя прозореца?
 • Shall I come with you?                                         Да дойда ли с теб?
 • Shall I buy you something?                                 Да ти купя ли нещо?

 

 • Shall we go to a café?                                          Да отидем ли на кафе?
 • Shall we have something to drink?                    Да си вземем ли нещо за пиене?

 

 • Where shall we go?                        Къде да отидем?
 • Where shall we meet?                   Къде да се срещнем?
 • What time shall we meet?            В колко часа да се срещнем?
 • What shall we do?                          Какво да правим?
 • What shall we cook?                      Какво да си сготвим?
 • What shall we order?                     Какво да си поръчаме?

 

Във всички изречения питаме другия какво иска,  къде иска да отидем, какво иска да правим.