Modal verb SHALL

 • Модалният глагол Shall се използва предимно във въпросителни изречения
 • Използва се само с местоимения в първо лице I и WE
 • С Shall се прави въпрос с предложение

Shall I – предлагам ти аз да направя нещо и те питам искаш ли

Shall we – предлагам ти заедно да направим нещо и те питам искаш ли

 • Shall I open the window? = Да отворя ли прозореца?
 • Do you want me to open the window? Искаш ли да отворя прозореца?
 • Shall I come with you? Да дойда ли с теб?
 • Shall I buy you something? Да ти купя ли нещо?
 • Shall we go to a café? Да отидем ли на кафе?
 • Shall we have something to drink? Да си вземем ли нещо за пиене?
 • Where shall we go? Къде да отидем?
 • Where shall we meet? Къде да се срещнем?
 • What time shall we meet? В колко часа да се срещнем?
 • What shall we do? Какво да правим?
 • What shall we cook? Какво да си сготвим?
 • What shall we order? Какво да си поръчаме?

Във всички изречения питаме другия какво иска, къде иска да отидем, какво иска да правим.