Enter your keyword

post

Индивидуално обучение по английски език

Индивидуално обучение по английски език

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В БУРГАС

Голяма част от нашите курсисти по английски избират индивидуалната форма на обучение, чувствайки се по-уверени и спокойни защото обучението е изцяло съобразено с техните нужди. Приятелската атмосфера, която преподавателите създават спомага курсистът да се отпусне, да задава всички свои въпроси и да напредва с темпото, което той желае. Предлагаме специални пакетни цени за индивидуалните уроци:
пакет 10 учебни часа 100 лева
пакет 30 учебни часа 280 лева
 пакет 50 учебни часа 450 лева
 • Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
 • Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
 • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
 • Едно ниво се покрива средно за 50 учебни часа
 • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
 • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата./li>
уроци по английски език

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно английски на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.
➤ Пакет 10 учебни часа – 80 лева на човек
➤ Пакет 30 учебни часа – 220 лева на човек
➤ Пакет 50 учебни часа – 380 лева на човек
Учебникът може да се вземе за около 50 учебни часа.
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

Включва устно превеждане на изречения от български на английски, включващи различни времена и думи, като по този начин курсистите придобиват тренинг бързо да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време.
Тези изречения са специално подбрани, чрез тях на всяко занятие се преговаря целия материал и се добавя новия. Тази повторяемост помага за трайното запаметяване на думи и граматика и създава увереност при прилагането им в реален разговор.
Тази методика е на лингвиста Мишел Томас, който е световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, само с устни упражнения, в които постепенно включва нови граматични правила и думи.
Комбинацията от неговия метод и лесното и достъпно обяснение на правилата в английския език от нашите преподаватели правят обучението при нас високо ефективно, интересно и различно.
учител по английски език

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1 ви – 7 ми клас

Може да запишете детето си по всяко време на учебната година както за групово, така и за  индивидуално обучение.
При  индивидуалното обучение може да се занимаваме с детето по учебната система, по която се учи в училище.
 • Цена 10 лева за учебен час от 40 минути
 • Вие избирате броя на заниманията един, два или три пъти седмично
 • Едно посещение обикновено е 60 минути и струва 15 лева – може да се заплаща час за час или да се предплатят за месеца.
 • Полундивидуално обучение с 2 деца – 8 лева за учебен час от 40 минути на дете
 • Работим с оригинални учебници на National Geographic Learning
индивидуално обучение за деца