Enter your keyword

post

Индивидуално обучение по английски

Индивидуално обучение по английски

Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди?

Искате ли да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?

ИЗБЕРЕТЕ СИ ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ!

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ
 
Голяма част от нашите курсисти избират индивидуалната форма на обучение, чувствайки се по-уверени и спокойни защото обучението е изцяло съобразено с техните нужди. Приятелската атмосфера, която преподавателите създават спомага курсистът да се отпусне, да задава всички свои въпроси и да напредва с темпото, което той желае.
Какви са условията при ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?
пакет 10 учебни часа 100 лева
пакет 30 учебни часа 280 лева
 пакет 50 учебни часа 450 лева 

  • Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
  • Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
  • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 
  • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
  • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.
Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души
Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.
Учебникът може да се вземе за около 50 учебни часа и обучението струва 400 лева на човек. 
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.                                              
МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ
Включва устно превеждане на изречения от български на английски, включващи различни времена и думи, като по този начин курсистите придобиват тренинг бързо да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. 
Тези изречения са специално подбрани, чрез тях на всяко занятие се преговаря целия материал и се добавя новия. Тази повторяемост помага за трайното запаметяване на думи и граматика и създава увереност при прилагането им в реален разговор.
Тази методика е на лингвиста Мишел Томас, който е световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, само с устни упражнения, в които постепенно включва нови граматични правила и думи. 
Комбинацията от неговия метод и лесното и достъпно обяснение на правилата в английския език от нашите преподаватели правят обучението при нас високо ефективно, интересно и различно.    
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1 ви – 7 ми клас
Може да запишете детето си по всяко време на учебната година както за групово, така и за  индивидуално обучение.
При  индивидуалното обучение може да се занимаваме с детето по учебната система, по която се учи в училище.
  • Цена 10 лева за учебен час от 40 минути
  • Вие избирате броя на заниманията един, два или три пъти седмично
  • Едно посещение обикновено е 60 минути и струва 15 лева – може да се заплаща час за час или да се предплатят за месеца.
  • Полундивидуално обучение с 2 деца – 8 лева за уч.час
индивидуално обучение по английски

Работим с оригинални учебници на National Geographic Learning 

Системата Happy Trails е издание на National Geographic Learning за деца започващи да изучават английски език. Въвежда азбуката и основен набор от думи с невероятни картинки, текстове и песни. Учебникът е със CD. Подходяща е за деца от първи до трети клас.

Системата World Wonders е ново издание на National Geographic и е подходяща за ученици между 9 и 11 години. Зашеметяващите снимки на животни и интересните текстове правят учебника изключително привлекателен за децата. Заедно с усвояване на английския език те обогатяват и знанията си за света и дивата природа. 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.