Enter your keyword

post

Индивидуално обучение

Индивидуално обучение

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ език В БУРГАС

Голяма част от нашите курсисти избират индивидуално обучение, чувствайки се по-уверени и спокойни защото учебния процес е изцяло съобразено с техните нужди. Приятелската атмосфера, която преподавателите създават спомага курсистът да се отпусне, да задава всички свои въпроси и да напредва с темпото, което желае.
Предлагаме специални пакетни цени за индивидуалните уроци:
➤ пакет 10 учебни часа 100 лева
➤ пакет 30 учебни часа 280 лева
➤ пакет 50 учебни часа 450 лева
  • Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
  • Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
  • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
  • Едно ниво се покрива средно за 50 учебни часа
  • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
  • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно английски, немски или руски на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.
➤ Пакет 10 учебни часа – 80 лева на човек
➤ Пакет 30 учебни часа – 220 лева на човек
➤ Пакет 50 учебни часа – 380 лева на човек
Учебникът може да се вземе за около 50 учебни часа.
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО испански, италиански, френски език

➤ Пакет 10 учебни часа  – 120 лева
➤ Пакет 30 учебни часа  – 330 лева
➤ Пакет 50 учебни часа  – 550 лева

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 10 лева за учебен час на човек.

➤ Пакет 10 учебни часа  – 100 лева на човек
➤ Пакет 30 учебни часа  – 270 лева на човек
➤ Пакет 50 учебни часа  – 450 лева на човек

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ЗА КУРСОВЕТЕ В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МИСИС БИЙН: