Индивидуално обучение

Голяма част от нашите курсисти избират индивидуално обучение, чувствайки се по-уверени и спокойни защото учебния процес е изцяло съобразено с техните нужди. Приятелската атмосфера, която преподавателите създават спомага курсистът да се отпусне, да задава всички свои въпроси и да напредва с темпото, което желае.
Предлагаме специални пакетни цени за индивидуалните уроци:
➤ пакет 10 учебни часа – 150 лева
➤ пакет 30 учебни часа – 420 лева
➤ пакет 50 учебни часа – 650 лева
  • Цената на един учебен час (40 мин.) е 15 лв.
  • Едно занятие обикновено е 2 уч.часа по 40 мин. – 30 лева ако се заплаща само едно посещение.
  • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
  • Едно ниво се покрива средно за 50 учебни часа
  • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
  • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно получавате 20% отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 12 лева за учебен час на човек.
➤ Пакет 10 учебни часа – 120 лева на човек
➤ Пакет 30 учебни часа – 320 лева на човек
➤ Пакет 50 учебни часа – 520 лева на човек
Учебникът може да се вземе за около 50 учебни часа.
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.

На всички успешно завършили курса на обучение се издава сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.