Enter your keyword

Курс по гръцки език

Курс по гръцки език в Бургас

Курс по гръцки език за възрастни, деца и ученици

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ И ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ВСИЧКИ НИВА

Обучението в курсовете ни по гръцки език се провежда по системата „Επικοινωνήστε Ελληνικά“

Поредицата ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ („Общувайте на гръцки“) е един съвременен метод на обучение по новогръцки език за чужденци, от ниво начинаещи до ниво напреднали.

Курсът по гръцки език е разработен по системата „Επικοινωνήστε Ελληνικά“. Системата е съобразена с Европейския езиков сертификат TELC, съответстващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз.
Поредицата ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ („Общувайте на гръцки“) е един съвременен метод на обучение по новогръцки език за чужденци, от ниво начинаещи до ниво напреднали.

Системата се състои от три учебника, които обхващат 240 учебни часа (всеки учебник обхваща по две нива) и е подходяща както за групово, така и за индивидуално обучение.
Съдържа упражнения за слушане и говорене, като успоредно с тях са включени и достатъчно граматически упражнения за писане с цел цялостното въвеждане на обучаващия се в граматическата система на новогръцки език. Основна цел на поредицата е да помогне на обучаващия се да разбира, говори, чете и пише на необходимото равнище, за да може свободно да общува с всеки носител на новогръцкия език.

И трите учебника съдържат речник на гръцката лексика преведена на пет езика (английски, френски, немски, испански и италиански), граматически таблици и  аудио диск. Към всеки учебник има и учебни тетрадки – по две за първия и втория, и една за третия. В учебните тетрадки са предложени упражнения, затвърждаващи граматическия и лексикалния материал към всеки урок.

учебник по гръцки език 1
учебник по гръцки език 2
учебник по гръцки език 3

Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди, да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по гръцки език!

Пакет 10 учебни часа 100 лева
Пакет 30 учебни часа 280 лева
Пакет 50 учебни часа 450 лева
Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.
Пакет 10 учебни часа  – 80 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  – 220 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  – 380 лева на човек
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.

Курс по гръцки език групово обучение ( минимум 4 човека)

Какви са условията при ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ?
Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека, максимум 10 човека в група.
Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
Единият учебник се взима за 80 учебни часа по 40 минути.
Продължителността на курса е 2 месеца.
Цена 330 лева за едно ниво
Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня. Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30
Комплектът учебни материали включва:
оригинален учебник – 48.00 лв. и оригинална учебна тетрадка – 15.00 лв.
Tаблици и други материали, които преподавателят раздава по време на занятията.