Enter your keyword

Курс по френски език

Система Panorama ниво А1, А2, В1

Курс по френски език за възрастни, деца и ученици

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ИЛИ ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ВСИЧКИ НИВА

курс по френски език

Обучението в курсовете по френски език се провежда по системата PANORAMA

Съвременна система на издателство CLE International с увлекателни текстове, предназначена за чужденци изучаващи френски език. Състои се от 4 учебника и усвояването им води от ниво А1 до ниво В2 според Европейската езикова рамка.

курс по френски език
курс по френски език
курс по френски език учебник
курс по френски език учебник

Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди, да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

Пакет 10 учебни часа 120 лева
Пакет 30 учебни часа 330 лева
Пакет 50 учебни часа 550 лева
Цената на един учебен час (40 мин.) е 12.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.
френски език

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 10 лева за учебен час на човек.
Пакет 10 учебни часа  – 100 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  – 270 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  – 450 лева на човек
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.
френски език
френски език за деца

Курс по френски език групово обучение

Какви са условията при ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ?

Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека.
Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
Цена 330 лева за ниво
Продължителността на курса е 10 седмици.
Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня.
Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

На всички успешно завършили курса на обучение се издава сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка. 

ТЕСТ ЗА НИВО

Определете нивото си по френски език

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

Изберете си форма на обучение индивидуална или групова и вижте ценовите пакети и отстъпки!

Разгледайте и другите езикови курсове, които предлага Езиков център МИСИС БИЙН в Бургас!