КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ, ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Индивидуални уроци и обучение всички нива

ВРЕМЕННО НЕ ПРОВЕЖДАМЕ ОБУЧЕНИЕ

ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК!

курс по френски език

Обучението в курсовете по френски език се провежда по системата PANORAMA

  • Съвременна система на издателство CLE International с увлекателни текстове, предназначена за чужденци изучаващи френски език.

  • Състои се от 4 учебника и усвояването им води от ниво А1 до ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Запишете се на индивидуално обучение в МИСИС БИЙН ако искате да започнете веднага и времето на провеждане на курса да е съобразен с вашия график. Предлагаме СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ЦЕНИ за индивидуални уроци по немски език:

ОБУЧЕНИЕ НА ЕДИН ЧОВЕК

  • Пакет 10 учебни часа – 160 лева

  • Пакет 20 учебни часа – 310 лева
  • Пакет 30 учебни часа – 450 лева
  • Пакет 50 учебни часа – 700 лева

Цената на един учебен час (40 мин.) е 16 лв.
Едно занятие обикновено е 2 учебни часа по 40 мин. – 32 лева когато се заплаща за едно посещение
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично).
Едно ниво обикновено се взима за 50 учебни часа.
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

ОБУЧЕНИЕ НА ДВАМА ДУШИ

  • Пакет 10 учебни часа – 130 лева на човек

  • Пакет 20 учебни часа – 250 лева на човек
  • Пакет 30 учебни часа – 360лева на човек
  • Пакет 50 учебни часа – 550 лева на човек

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате 20 % отстъпка от цената на индивидуалния час.
Заплащате по 13 лева за учебен час на човек. Едно ниво обикновено се взима за 50 учебни часа.
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя. Вие избирате колко често да се провеждат занятията веднъж, два или три пъти седмично.
Има и възможност да се заплаща на всяко занятие само за усвоените часове за деня.

френски език за деца

Уроци по френски език за възрастни и ученици

френски език за деца