Enter your keyword

Курс по френски език

Система Panorama ниво А1, А2, В1

курс по френски език
Курсът по френски език в Езиков център МИСИС БИЙН се провежда по системата Panorama. 
Знаете ли на кое ниво по системата Panorama отговарят знанията ви?
Определете нивото си на знания по френски език с входящ тест направо на сайта на учебника. 
Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди, да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?
Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ!
Пакет 10 учебни часа 100 лева
Пакет 30 учебни часа 280 лева
Пакет 50 учебни часа 450 лева
Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.
Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души
Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.
Пакет 10 учебни часа  – 80 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  – 220 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  – 380 лева на човек
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.
Групово обучение  от 4 до 10 човека
Какви са условията при ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ?
  • Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека
  • Цена 330 лева за ниво
  • Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
  • Продължителността на курса е 12 седмици.
  • Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня. Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30
                                                                  
Издавате ли сертификат в края на курса?
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.