Enter your keyword

post

Разговорен курс по английски език!

Разговорен курс по английски език!

 РАЗГОВОРЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Здравейте приятели и курсисти на ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МИСИС БИЙН!

За всички вас, които искате да поддържате нивото на английския си или да го опресните, или да си припомните някои по-трудни неща от граматиката и думите,  а искате това да стане за по-кратко време и с по-малко средства, МИСИС БИЙН създаде специална програма!  Разговорен курс по английски език –  Brush up on your English – Опресни английския си! 

Какво представлява програмата:

 • 21 УЧЕБНИ ЧАСА НА СТОЙНОСТ 65 ЛЕВА
 • Занятията се провеждат веднъж седмично
 • Едно занятие е 3 учебни часа /два астрономични/
 • 21 учебни часа се взимат в рамките на 7 посещения
 • Заниманията са в група до 10 човека /минимум 5/
 • Няма да има учебници, тетрадки
 • Разговорен курс по английски е кратък, но ефективен начин да си припомните и да освежите вашите знания по езика
 • Има две групи, едната за по-начинаещи, курсисти изкарали нива А1, А2 и една за по-напреднали, курсисти изкарали нива В1, В2.

Разговорен курс по английски

Група ниво А1/А2

На всяко занятие ще се преговарят поетапно различни неща, от по-лесно към по-трудно

Първо преподавателят припомня правилата и дава примери и след това курсистите прилагат това на практика, като казват много изречения в различни времена, в които използват различни глаголи, думи, изрази.

Времената се преговарят паралелно, например:

Do you watch TV every day?    Гледаш ли телевизия всеки ден?

Are you watching TV now?      Гледаш ли телевизия в момента?

Did you watch TV last night?   Гледа ли телевизия снощи?

Ще се преговорят и упражнят различните начини да се изрази бъдеще време:

 • I am going to sell my flat. 
 • I am meeting some friends tonight. 
 • I will come with you to the mall. 

Ще преговорим и едно от най-използваните времена Present Perfect  – това е и времето, което курсистите признават, че бъркат най-много 

 • Look! I have bought new shoes! 
 • I bought these shoes last week. 

Ще се научите да разграничавате минало време Past Simple от сегашно перфектно време Present Perfect с интересни примери и ситуации, които няма да забравите!

Разговорен курс по английски

Група ниво В1/В2

Ще преговорим и упражним под формата на диалози:

– Четирите сегашни времена паралелно

I listen to music every day.             Слушам музика всеки ден.

I am listening to music now.          Слушам музика в момента.

I have been listening to that song all day!        Слушам тази песен цял ден.

I have listened to this song 10 times.                Слушах тази песен 10 пъти.

– Четирите минали времена паралелно

– Условните изречения

– Страдателния залог

– Специфични изрази и глаголи, които изискват -ing форма

– Фразови глаголи

Ще се радваме ако ви е харесало предложението
и се видим отново в класната стая!

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.