Enter your keyword

post

Знаете ли поне четири значения на DRAW?

Знаете ли поне четири значения на DRAW?

DRAW

РИСУВАМ, ЧЕРТАЯ

  • I like drawing with a pencil. Обичам да рисувам с молив.
  • Can you draw a horse? Можеш ли да нарисуваш кон?

ДЪРПАМ, ТЕГЛЯ

  • I have to draw some money from the bank. Трябва да изтегля пари от банката.
  • Can you draw the curtains, please? Може ли да дръпнеш пердетата, моля?

ПРИВЛИЧАМ ВНИМАНИЕ

  • She always draws attention when she enters a room.
  • Тя винаги привлича вниманието когато влезе в някаква стая.

РАВЕН РЕЗУЛТАТ

  • What’s the score? It’s a draw.
  • Какъв е резултатът? Равен е!
verb draw meanings