Enter your keyword

Подготовка за FCE: Cambridge B2 FIRST

ПРЕДЛАГАМЕ ГРУПОВА И ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА FCE

Курсът на обучение включва 40 учебни часа

  • Цена 12 лв. уч.ч – индивидуално обучение, ако се заплати целия пакет от 40 часа – 450 лева
  • Цена 10 лв. у. ч – полуиндивидуално обучение с двама души, ако се заплати целия пакет 40 часа – 360 лева
  • Цена 240 лева – групово обучение минимум 5 човека
  • За да се започне подготовка е необходимо владеене на английски език на ниво B2 Upper-Intermediate. Нивото се установява с входящ тест.
  • Подготовката включва много примерни тестове  включващи 4 те елемента на изпита – Reading, Writing, Listening, Speaking
Подготовка за FCE

Какво включва всеки от четирите модула на изпита FCE: Cambridge B2 First

Paper 1 Reading and Use of English

Paper 2 Writing

Paper 3 Listening

Paper 4 Speaking

READING AND USE OF ENGLISH

(1 HOUR 15 MINUTES) 7 PARTS / 52 QUESTIONS

Какво има в част 1? Текст с затворени въпроси. Всеки въпрос има 4 опции (A, B, C , D) – трябва да посочите един верен отговор
Какво трябва да упражнявам? Речниковия запас от думи – идиоми, словосъчетания, фразеологични глаголи, фрази, нюанси в значенията на думите.
Колко въпроса има? 8
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор
Какво има в част 2? Текст с празни места, на всяко от които има една пропусната дума. Трябва да измислите и напишете вярната дума за всяко празно място.
Какво трябва да упражнявам? Граматиката и думите
Колко въпроса има? 8
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор
Какво има в част 3? A text containing eight gaps. Each gap represents a word. At the end of the line is a ‘prompt’ word which you have to change in some way to complete the sentence correctly.
Какво трябва да упражнявам? Речниковия запас от думи – идиоми, словосъчетания, фразеологични глаголи, фрази, нюанси в значенията на думите.
Колко въпроса има? 8
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор
Какво има в част 4? Key word transformations Each question consists of a sentence followed by a ‘key’ word and a second sentence with a gap in the middle. You have to use this key word to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.
Какво трябва да упражнявам? Граматика и думи
Колко въпроса има? 8
Колко точки носи тази част?  2 точки за всеки верен отговор
Какво има в част 5? A text with some multiple-choice questions. For each question, there are four options and you have to choose A, B, C or D.
Какво трябва да упражнявам? Reading for detail, opinion, tone, purpose, main idea, implication, attitude.
Колко въпроса има? 6
Колко точки носи тази част?  2 точки за всеки верен отговор
Какво има в част 6? A single page of text with some numbered gaps which represent missing paragraphs. After the text there are some paragraphs which are not in the right order. You have to read the text and the paragraphs and decide which paragraph best fits each gap.
Какво трябва да упражнявам? Как да разбирате структурата и развитието на един текст
Колко въпроса има? 6
Колко точки носи тази част?  2 точки за всеки верен отговор
Какво има в част 7? A series of statements followed by a text divided into sections or several short texts. You have to match each statement to the section or text in which you can find the information.
Какво трябва да упражнявам? Reading for specific information, detail, opinion and attitude.
Колко въпроса има? 10
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор

НАПРАВЕТЕ ПРИМЕРЕН ТЕСТ за модул Reading and Use of English НА ХАРТИЯ И НА КОМПЮТЪР

Sample-paper-reading-and-use-of-english


WRITING

(1 HOUR 20 MINUTES) 2 PARTS

What’s in Part 1? You’re given an essay title and two ideas clearly linked to the title. You write an essay giving your opinions about the title, using the ideas given. You must also add a third, different idea of your own linked to the title. The title will be a subject of general interest – you won’t need any specialised knowledge.
What do I have to practise? Using language functions, such as evaluating, expressing opinions, hypothesising, justifying, persuading.
How many questions are there? One compulsory question.
How much do I have to write? 140–190 words
What’s in Part 2? You write a text from a choice of text types – article, email/letter, report or review. To guide your writing, you’ll be given information about context, topic purpose and target reader.
What do I have to practise? Writing different types of text that could be included in the exam.
How many questions are there? One task to be selected from a choice of three.
How much do I have to write? 140–190 words

LISTENING

ABOUT 40 MINUTES 4 PARTS/30 QUESTIONS

Какво има в част 1? Осем кратки монолога или разговора между хора. Въпросът е затворен с три опции A, B и C и вие трябва да изберете една от тях за верен отговор.
Какво трябва да упражнявам? Уменията за слушане
Колко въпроса има? 8
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор
Какво има в част 2? A monologue (which may be introduced by a presenter) lasting approximately 3 minutes. You have to complete the sentences on the question paper with the missing information which you hear on the recording.
Какво трябва да упражнявам? Уменията за слушане
Колко въпроса има? 8
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор
Какво има в част 3? A series of five themed monologues of approximately 30 seconds each. On the question paper, you have to select five correct options from a list of eight possible answers.
Какво трябва да упражнявам? Уменията за слушане
Колко въпроса има? 5
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор
Какво има в част 4? A conversation between two or more speakers of approximately 3–4 minutes. You have to answer some multiple-choice questions by choosing the correct answer from three options (A, B or C).
Какво трябва да упражнявам? Уменията за слушане
Колко въпроса има? 7
Колко точки носи тази част?  1 точка за всеки верен отговор

SPEAKING

(14 МИНУТИ ОБЩО ЗА ДВАМА КАНДИДАТИ)

Speaking Part 1

Първата част включва въпроси лично за кандидата, свободно време, интереси, хобита

Speaking Part 2

Втората част включва сравняване на две картинки с обща тематика. Всеки от двамата кандидата описват своята двойка картинки.

Speaking Part 3

Третата част тества уменията да се води диалог и да се изразява мнение. Двамата кандидата гледат обща картинка и обсъждат заедно няколко алтернативи и избират две от тях.

Speaking Part 4

Четвъртата част включва въпроси от по общ, глобален мащаб като туризъм, забавления, транспорт, екология.

Изпитни дати за B2 FIRST (fce) за 2019 година 

ИЗПИТНА ДАТА       

  • 18.05.2019      12.10.2019
  • 22.06.2019      09.11.2019
  • 25.07.2019      03.12.2019

Мисис Бийн извършва регистрация за изпита FCE безплатно за всички свои курсисти.

подготовка за IELTS


ние сме част от програмата addvantage на британския съвет.

ПРЕДЛАГАМЕ ПОДГОТОВКА И ЗА ДРУГИ ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

IELTS

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.

ПОДГОТОВКА B2 FIRST (FCE)

FCE

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.

ПОДГОТОВКА C1 ADVANCED

CAE

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.

ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

TOEFL

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.