Enter your keyword

Курсове английски Бургас

Курс по английски език

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ВСИЧКИ НИВА

Предимството на курса по английски език в група е големият брой учебни часове и по-ниската цена за учебен час. Груповото обучение е по-забавно, разговаряш и обменяш опит с другите учащи, чуваш техните грешки, може да сравниш как напредваш в английския. Винаги можеш да попиташ учителя за нещо, което не ти е ясно от граматиката, която се изучава на съответното ниво. Особено ако сте начинаещ, нашият съвет е да се включите в група за първо ниво, защото основата е много важна.

курс по английски език

Каква е цената на курса по английски?

Цената за едно ниво 100 учебни часа е 330 лева. Таксата може да се заплати на две вноски. Ако заплатите цялата такса наведнъж (330 лева) получавате БЕЗПЛАТНО учебния комплект, който е на стойност 45 лева! Така курсът ви ще струва 285 лева или 2,85 лева за 1 учебен час.

Съвет: винаги сравнявайте цената спрямо броя учебни часове! Не забравяйте да добавите и разходите за учебните материали.

Вечерни или съботно-неделни курсове?

➤  При вечерните групи занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа. Курсът не е интензивен и имате време да научите новите думи и упражните граматиката, която се взима на съответното ниво.

➤ Предлагаме и съботно-неделни курсове по английски. Групите са дневни от 09:30 до 12:30 или от 13:30 до 16:30 часа.

Колко продължава курса?

➤ Продължителността на курса е 25 занятия, които се взимат в рамките на 12 седмици. За по-кракто време не може да се вземе материала, особено при високите нива В1 и В2. За да бъде обучението ефективно и наистина да научите езика трябва време. Обикновено уроците в един учебник са 12, тоест един урок се взима за две занятия. Преди да си изберете по-кратък курс с по-малко часове си помислете искате ли материала само да се предаде набързо и полезно ли ще ви е това.

Колко големи са групите по английски?

Курсовете по английски се провеждат с минимум 4 човека. Стараем се да сформираме по-малки групи между 4 и 8 човека, за да може преподавателят да обърне внимание на всеки курсист.

ЛЕСЕН ИЛИ ТРУДЕН Е АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК ЗА ИЗУЧАВАНЕ?

Ето 5 факта за езикът на Шекспир, които го правят по-лесен в сравнение с другите езици.

  1. В английския език няма род  – няма да помним дали думата е от мъжки, среден или женски род.
  2. Няма падежи както в руския и немския език – ура, това прави курса по английски много по-лесен!
  3. Няма да спрягаме глаголите – в повечето езици италиански, испански, френски глаголът се спряга по лице и число, в английския – не!
  4. Няма учтива форма Вие – тоест ще учим една форма по-малко!
  5. Множественото число в английския език се образува изключително лесно само с добавяне на едно -S.

А сега да си признаем и кое прави английския по-труден:

  1. Писането на думите, така нареченото спелуване. Думата се пише по един начин, а се произнася по съвсем друг и затова са ни нужни транскрипциите. Още в първия урок по английски ще научим 10 основни символа, които се използват в речниците, за да прочетем думата правилно.
  2. В английския език има 16 глаголни времена! Но и това не е много страшно, в разговорния английски се използват четири – пет времена. Постепенно на всяко ниво ще обогатяваме знанията си и ще ги включваме едно по едно.

Стартиращи курсове по английски в Бургас

Английски език индивидуално обучение

 Запишете се на индивидуално обучение в МИСИС БИЙН ако искате да започнете веднага и времето на провеждане на курса да е съобразен с вашия график. Предлагаме специални пакетни цени за индивидуални уроци по английски:

ОБУЧЕНИЕ НА ЕДИН ЧОВЕК

➤ Пакет 10 учебни часа 100 лева
➤ Пакет 30 учебни часа 280 лева
➤ Пакет 50 учебни часа 450 лева

Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 учебни часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично).
Едно ниво обикновено се взима за 50 учебни часа.
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

ОБУЧЕНИЕ НА ДВАМА ДУШИ

➤ Пакет 10 учебни часа – 80 лева на човек
➤ Пакет 30 учебни часа – 220 лева на човек
➤ Пакет 50 учебни часа – 380 лева на човек

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час.
Заплащате по 8 лева за учебен час на човек. Едно ниво обикновено се взима за 50 учебни часа.
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.
Има и възможност да се заплаща на всяко занятие само за усвоените часове за деня, за два учебни часа 16 лева на човек.

Методика на преподаване

РАЗГОВОРНА НАСОЧЕНОСТ, УСТНО ПРЕВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

МЕТОДИКАТА НА ПРЕПОДАВАНЕ в курсовете по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК включва УСТНО превеждане на изречения от български на английски, включващи различни времена и думи, като по този начин курсистите придобиват тренинг БЪРЗО да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. Тези изречения са специално подбрани, чрез тях на всяко занятие се преговаря целия материал и се добавя новия. Това повтаряне помага за трайното ЗАПАМЕТЯВАНЕ на думи и граматика още в час и създава увереност при прилагането им в РЕАЛЕН РАЗОВОР.

Тази методика е на лингвиста Мишел Томас, който е световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, само с устни упражнения, в които ПОСТЕПЕННО включва нови граматични правила и думи. Комбинацията от неговия метод и лесното и достъпно обяснение на правилата в английския език от нашите преподаватели правят обучението в МИСИС БИЙН високо ефективно, ИНТЕРЕСНО и РАЗЛИЧНО.

Учебна система

Обучението по английски за възрастни се провежда по системата JETSTREAM. В това видео представяме подробно компонентите на учебника. На гърба на всеки учебник ще намерите код, който можете да регистрирате в онлайн платформата на издателството Helbling Languages.  От там ще имате възможност да свалите интерактивен учебник на вашия компютър. На самата платформа ще имате достъп до многобройни ресурси по английски език, упражнения за слушане, думи, граматика.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

Определете нивото си по английски език с входящ тест

НАПРАВИ ОЩЕ ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПЪРВО НИВО А1 BEGINNER

Курс за напълно начинаещи, които никога не са изучавали английски език.

ВТОРО НИВО А2 ELEMENTARY

Курс подходящ за хора, които имат начално ниво и определен набор от думи

ТРЕТО НИВО А2/В1 PRE-INTERMEDIATE

междинен курс, който е със средна натовареност

ЧЕТВЪРТО НИВО В1+ INTERMEDIATE

курс, в който се учат всички времена и граматични конструкции и много лексика

ПЕТО НИВО B2 UPPER-INTERMEDIATE

Курс, който преговаря граматиката в В1 но надгражда като набор от думи и изрази

ШЕСТО НИВО С1 ADVANCED

Курс за много напреднали, подходящ за подготовка за сертификат на Кеймбридж C1 Advanced: CAE

курсове по английски език в бургас
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Групово обучение, индивидуални уроци, летни курсове, подготовка за сертификатни изпити

РАЗГОВОРЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Brush up on your English - Опресни английския си!
21 часа - 65 лева!