Enter your keyword

post

Подготовка за матура по английски език

Подготовка за матура по английски език

За успешно представяне на МАТУРАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК знанията трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate според Европейската езикова рамка.

Подготовката за матура преминава през два етапа:

Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия като:
  • Passive Voice /Страдателен залог/
  • Conditional Sentences /Условни изречения/
  • Repoted Speach  /Непряка реч/
  • Gerund /-ing form of the verb/ 
След това се правят много примерни тестове от минали години и от специални книжки с тестове за матурата по английски език. 
Обикновено подготовката е целогодишна, ако има много пропуски в знанията и е нужно повече време да се достигне ниво В2. Ако нивото на езика е високо, подготовката може да отнеме 40 учебни часа, това са 20 посещения в рамките на два или три месеца. 

Запишете модул от 40 учебни часа

на стойност 390 лева!

матура по английски език

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.