Подготовката за матура по английски език преминава през два етапа:

Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия като:
  • Passive Voice /Страдателен залог/
  • Conditional Sentences /Условни изречения/
  • Repoted Speach  /Непряка реч/
  • Gerund /-ing form of the verb/ 
За успешното представяне на матурата по английски знанията ви трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate, затова първата стъпка е да се направи преговор или да ви включим в курс за ниво В2 ако е необходимо. 
Втори етап от подготовката –  правят се много примерни тестове от минали години и от специални книжки с тестове за матурата по английски език
Обикновено подготовката е целогодишна, ако има много пропуски в знанията и е нужно повече време да се достигне ниво В2. Ако нивото на езика е високо, подготовката може да отнеме 40 учебни часа, това са 20 посещения в рамките на два или три месеца. 

Предлагаме групова и индивидуална подготовка

  • Индивидуално обучение – 12,50 лв. / уч. час от 40 минути
  • Ако се заплати целия пакет от 40 часа – 460 лева
  • Полуиндивидуално обучение с двама души 20% отстъпка – 10 лв. / уч. час от 40 минути
  • Ако се заплати целия пакет 40 часа – 360 лева
  • Групово обучение минимум 5 човека – 400 лв – 50 учебни часа
матура по английски език 12 клас

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО

Despite, Although, Nevertheless

Знаете ли разликата между тях?

Long for, Crave, Adore

На кой глагол са тези синоними?