Подготовката за матура по английски език преминава през два етапа:

Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия като:
  • Passive Voice /Страдателен залог/
  • Conditional Sentences /Условни изречения/
  • Repoted Speach  /Непряка реч/
  • Gerund /-ing form of the verb/ 
За успешното представяне на матурата по английски знанията ви трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate, затова първата стъпка е да се направи преговор или да ви включим в курс за ниво В2 ако е необходимо. 
Втори етап от подготовката –  правят се много примерни тестове от минали години и от специални книжки с тестове за матурата по английски език
Обикновено подготовката е целогодишна, ако има много пропуски в знанията и е нужно повече време да се достигне ниво В2. Ако нивото на езика е високо, подготовката може да отнеме 40 учебни часа, това са 20 посещения в рамките на два или три месеца. 

Предлагаме групова и индивидуална подготовка

  • Индивидуално обучение – 12,50 лв. / уч. час от 40 минути
  • Ако се заплати целия пакет от 40 часа – 460 лева
  • Полуиндивидуално обучение с двама души 20% отстъпка – 10 лв. / уч. час от 40 минути
  • Ако се заплати целия пакет 40 часа – 360 лева
  • Групово обучение минимум 5 човека – 400 лв – 50 учебни часа

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО

Despite, Although, Nevertheless

Знаете ли разликата между тях?

Long for, Crave, Adore

На кой глагол са тези синоними?