КУРСОВЕ В ГРУПА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Курс по английски език начинаещи първо ниво

Курс по Английски Език Първо Ниво А1

3 октомври - 18:00 * 17 декември - 20:30

курс по английски език Pre-Intermediate level

Курс по английски ниво Pre-Intermediate

16 октомври - 18:00 * 20 декември - 20:40

курс по английски език второ ниво

Уикенд курс по английски език ниво А1

4 ноември 2023 - 10:00 * 6 януари 2024 - 12:30

КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ