Enter your keyword

Blog

Подготовка за матура по английски език

Подготовка за матура по английски език

За успешно представяне на МАТУРАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК знанията трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate според Европейската езикова рамка. Подготовката за матура преминава през два етапа: Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия като: Passive Voice /Страдателен залог/ Conditional Sentences /Условни изречения/ Repoted Speach  /Непряка реч/ [...]