английски, немски, руски по програмата „ваучери за заети лица“

обучение ваучери за заети лица в Бургас

Езиков център „МИСИС БИЙН” е одобрен доставчик на обучения по програма „Ваучери за заети лица“ в Бургас. След като бъдете одобрен от Бюрото по труда, може да донесете при нас заявлението си и да ви включим в курс по английски език, немски или руски език за три последователни нива. Ние сме фирма специализирана в езиковото обучение и работим с Агенцията по заетостта от 2009 година до сега 2019 г. Имаме над 350 курсисти преминали курсове на обучение по европейски проекти за град Бургас.

условия за включване в програмата

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в частни фирми, извън държавната администрация, които са:

⇒ с придобита СРЕДНА или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

⇒ лица навършили 55 години с ВИСШЕ образованиe.

Заявления се приемат на хартиен носител, лично в Дирекция „Бюра по труда” в Бургас в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. Можете да подадете заявление и по електронен път. Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

Защо да изберете да учите по програмата в ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МИСИС БИЙН в Бургас

БРОЙ ПОСЕЩЕНИЯ В СЕДМИЦАТА

Посещенията при нас са само ДВА ПЪТИ в седмицата, което прави ефективността от курса по-голяма, тъй като програмата е за работещи хора и трябва да имате време да усвоите преподавания материал. Курсистите от предишните обучения по програмата „Ваучери за заети лица“ в Бургас споделяха с нас, че при посещения три пъти в седмицата вечер е непосилно за тях да се подготвят и след известно време като се натрупа материал не могат да успяват и се демотивират. Ние искаме курсът да не е формален а наистина да ви помогнем да научите чуждия език и затова се съобразихме с желанието да учащите.

БЕЗПЛАТНИ ОРИГИНАЛНИ УЧЕБНИЦИ, СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНИ ЗА ПРОГРАМАТА

Получавате оригинални учебници за трите нива БЕЗПЛАТНО. Учебниците са на стойност 45 лева, но ние ви ги осигуряваме по програмата. По-важното е, че учебната система, по която сме избрали да се провежда обучението е по-лека и е подходяща за работещи хора, които нямат много свободно време. Системата English Explorer е разработена така, че всеки следващ учебник преговаря материала от предния и така с натрупване обучението е по-ефективно.

ЕФЕКТИВЕН МЕТОД НА РАБОТА, ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ НА КУРСА

По време на курса преподавателят раздава много помощни таблици, материали и изречения за превод. Те са изключително полезни за усвояване структурата на езика и придобиване на увереност, че усвоявате материала. Курсистите намират превеждането на изречения от български на английски език за най-ефективно, защото чрез тях реално на практика се научават да комбинират думите и граматиката.

МИНИ РЕЧНИК  ПО АНГЛИЙСКИ НА ВСИЧКИ НОВИ ДУМИ

Знаем, че най-трудното е ученето на новите думи, затова сме направили малък РЕЧНИК на всички думи от учебника, с произношението и превода на български. Ще получите разпечатани думите към всеки урок, подредени по реда на излизането им в текстовете.

КУРСОВЕ В МАЛКИ ГРУПИ

Броят курсисти, които включваме в една група е между 4 и 10 човека. Занятията се провеждат вечер, обикновено от 18.00 до 20.40 часа, с малка почивка по средата на урока. Продължителността на едно ниво е 2 месеца и половина, цялото обучение 300 учебни часа включва три нива и продължава 7 месеца и половина. Ако курсът започне началото на септември ще завърши средата на април.

ПРЕДЛАГАМЕ ИЗБОР ОТ КОЕ НИВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕЗИКА

Повечето курсисти избират да започнат от съвсем начално първо ниво А1. Ако сте учили езика и желаете да започнете от второ ниво А2, ние  ще ви включим в такава група след като направите входящ тест.

СТАРТИРАЩИ ГРУПИ ПО ПРОГРАМАТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО А2 ще започне на 05.09.2019 – занятията ще се провеждат във вторник и четвъртък от 18.00 часа. Ще ви включим в три последователни нива, като първото ще е А2 Elementary, Pre-Intermediate А2/В1 и Intermediate В1+  – общо 300 учебни часа.

курс по английски език
курс по немски език
курс по руски език

Каква стойност от ваучера покрива програмата?

Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 50% от стойността на ваучера, а останалите 50% се доплащат от обучаваното лице
> за обучение по чужд език стойността на ваучера е 700 лева  –  350 лева е безвъзмездната помощ и 350 лева заплаща обучаемото лице.
От 01.04.2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции.
Езиков център МИСИС БИЙН предлага обучение по ключова компетентност Общуване на чужди езици – КК 2
Обучението по всеки от езиците е 300 учебни часа – 3 нива по 100 учебни часа
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 300 учебни часа
  • НЕМСКИ ЕЗИК – 300 учебни часа
  • РУСКИ ЕЗИК – 300 учебни часа

Имаме одобрени програми по английски език за 5 нива на обучение: А1, А2, В1, В2, С1 според Европейската езикова рамка. За да определим от кое ниво да започне Вашето обучение, ние ще направим входящ тест и ще ви запишем за съответния курс.

Обучението е само присъствено, в класна стая, няма онлайн вариант. Имате право на 20% отсъствия за целия период на курса.

Не се колебайте да ни се обадите на тел. 0878 175 174, за да получите повече информация за групите, които сформираме по програмата.

Прочетете подробно за обучението по избрания от вас език: