Enter your keyword

Подготовка за STANAG и ALCPT

Подготовка за STANAG / ALCPT

Предлагаме обучение както за STANAG, така и за предхождащия го тест ALCPT.  Ако преминете изпита ALCPT  с 51 точки от 100 можете да бъдете допуснати да се явите на STANAG.

Подготовката за ALCPT  включва решаване на 35 примерни теста с по 100 въпроса и обяснение на граматичния материал нужен за правилното му решаване.

Преподавателите ни са напълно запознати със спецификациите на изпита за владеене на английски език за въоръжените сили на Република България в съответствие със стандарта на НАТО STANAG 6001.

Ще преминете обучение по всички модули включени в изпита – Слушане, Четене, Писане и Говорене.

Обучението е предимно индивидуално, но може да се сформира и група по желание от страна на клиента.

  • Обучението е 40 уч.часа
  • Цена 12 лв. уч.ч – индивидуално обучение, ако се заплати целия пакет от 40 часа – 450 лева
  • Цена 10 лв. у. ч – полуиндивидуално обучение с двама души, ако се заплати целия пакет 40 часа – 360 лева
  • Цена 240 лева – групово обучение минимум 5 човека
подготовка за stanag alcpt
Подготовка за stanag

ЦЕЛ НА ИЗПИТА 

Пълноправното членство на страната ни в НАТО и участието на Българската армия в многонационални учения, операции и мисии предполага високо ниво на езикова компетентност. Целта на изпита е да установи степента на общото владеене на английски език, без това да е обвързано с определена програма за езиково обучение. Оценява се до каква степен кандидатът умее да ползва пълноценно английски език в ежедневни ситуации и в професионална среда.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ИЗПИТЪТ 

Изпитът е създаден за проверка на знанията и уменията на военнослужещи и цивилни лица от Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Република България, които ще участват в многонационални учения и операции или ще работят в международна военна обстановка, както и на кадри, работещи в страната, от които се изисква определено ниво на владеене на езика.