Enter your keyword

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

IELTS

(INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)

ПРЕДЛАГАМЕ ГРУПОВА И ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

  • Обучението е 40 уч.ч
  • Цена 10 лв. уч.ч – индивидуално обучение
  • Цена 8 лв. уч. ч – 2 ма души
  • Цена 6 лв. уч.ч – групово обучение минимум 5 човека
  • За да се започне подготовка е необходимо владеене на английски език на ниво Upper-Intermediate. Нивото се установява с входящ тест.
  • Подготовката включва много примерни тестове  включващи 4 те елемента на изпита – Reading, Writing, Listening, Speaking

IELTS проверява всички езикови умения на кандидата:

  • слухово възприемане (Listening)
  • четене (Reading)
  • писане (Writing)
  • устна реч (Speaking)

Съществуват да вида IELTS: Academic Module и General Training Module

Academic Module e предназначен за тези, които имат желание да кандидатстват във висше учебно заведение или да работят по специалност, където езиковите изисквания са много високи (например в областта на медицината или правото). Резултатите от Academic Module се признават във всички учебни заведения във Великобритания, Австралия и Нова Зеландия, а също така в някои вузове в САЩ, Канада, Дания, Сингапур, Хонконг, Германия.
General Training Module е предназначен за тези, които искат да емигрират в Канада, Австралия или Нова Зеландия или пък са се насочили към професия с практически характер (служител, механик, готвач и др.). В този модул се предлагат изпитни текстове, които не съдържат специализирана или академична лексика.

Какъв е форматът на изпита?

– LISTENING – 4 секции, 40 въпроса, 30 минути;
– READING – 3 секции, 40 въпроса, 60 минути;
– WRITING – 2 теми /150 и 250 думи/, 60 минути;
– SPEAKING – събеседване върху различни теми, 10-15 минути.
Ако се готвите за общия модул, вашата цел е езиков запас от около 9000 думи, запознаване с цялата граматична система на езика, свободно общуване и разискване не само на всекидневни, но и на специфични теми.
За академичния модул ви е нужен езиков запас от около 12 000 думи, фрази, жаргонни изрази и абсолютно свободно изразяване.
Сертификатът от IELTS е валиден две години         

Предлагаме подготовка и за други изпити за международен сертификат

Подготовка за TOEFL

Ако вашият роден език не е английският и ви предстои кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада и много Европейски университети, които предлагат обучение на английски, вие задължително трябва да положите теста ТOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Подготовка за Cambridge First: FCE

Cambridge English: First или FCE е изпит на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка. Успешното му полагане доказва, че можете да се справяте езиково в много всекидневни практически ситуации, в това число бизнес и обучение. Признава се от не малко университети като ниво на владеене на езика над средното, а освен това може да бъде и важно предимство при кандидатстване за работа.