Курсът „Руски език в туризма“ е предназначен за обучение на работещите в сферата на туризма и обслужването, които искат да придобият навици за общуване на руски език.
Структурата и съдържанието, учебните материали и видовете упражнения и задачи отчитат комуникативните потребности на учащите.

курс руски език в туризма
Влючва най-употребяваната лексика и речеви модели актуални за типичните ситуации в сферата на туризма и обслужването (хотел, ресторант, услуги и др.).
Упражненията ще помогнат за бързото запомняне на руската лексика и граматика, а чрез текстове и диалози ще се научите да слушате, разбирате и произнасяте руските думи. Всичко това позволява обучението да се извърши бързо и ефективно.
Курсът руски език в туризма е с продължителност 30 учебни часа и струва 150 лева.
курс по руски език

обучение по общ руски език групово и индивидуално

Обучението в курса по руски език се провежда по системата „Приглашение в Россию“. Всеки урок предлага един задълбочен поглед не само върху руската граматика, но и информация за руския бит и култура, по този начин, постепенно, се създава цялостна представа за страната и културата на изучавания език. Всяка тема завършва с обобщителен урок за проверка.