Enter your keyword

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ПО АНГЛИЙСКИ

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „МИСИС БИЙН” ЕООД е одобрен доставчик на обучения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, те. не се допуска обучение на лица с висше образование.

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Право да подават заявления имат заети лица, които отговарят на следните две условия:
 • работят на трудов договор в предприятия извън държавната администрация
 • имат средна или по-ниска степен на образование

Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.
Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.
 • Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.
 • Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

Обучение по КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

За всеки език обучението е с продължителност  300 учебни часа / три нива / и е на стойност 700лв.
НОВОТО в програмата „Ваучери за заети лица“ е :
Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.
От сума 700 лв  – 105 лв заплаща обучаемото лице.
Обученията могат да бъдат само присъствени.

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „МИСИС БИЙН” извършва обучение по следните ключови компетенции:

 • Общуване на чужди езици – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 300 учебни часа
 • Общуване на чужди езици – НЕМСКИ ЕЗИК – 300 учебни часа
 • Общуване на чужди езици – РУСКИ ЕЗИК – 300 учебни часа
За ключова компетентност общуване на чужди езици, всеки ваучер е за обучение с продължителност от 300 учебни часа – 3 нива.

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „МИСИС БИЙН” има одобрени програми по английски език за 6 нива на обучение:

Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced, според Европейската езикова рамка съответно от А1 до C1
Всяко от нивата е с продължителност от 100 учебни часа.
За да определим от кое ниво да започне Вашето обучение, ние ще направим входящ тест и ще ви запишем за съответния курс.
Може да се избира между един от следните варианти:
 • Beginner, Elementary, Pre-Intermediate
 • Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate
 • Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate
 • Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced

Прочетете подробно за курсовете ни по английски, немски и руски език

курс по английски език
курс по немски език
курс по руски език