Enter your keyword

УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В БУРГАС

Търсите индивидуални уроци по английски и искате да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?

ИЗБЕРЕТЕ СИ ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ!

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 
Голяма част от нашите курсисти избират индивидуалната форма на обучение, чувствайки се по-уверени и спокойни защото уроците са изцяло съобразено с техните нужди. Приятелската атмосфера, която преподавателите създават спомага курсистът да се отпусне, да задава всички свои въпроси и да напредва с темпото, което той желае.
Каква е цената на индивидуалните уроци?
пакет 10 учебни часа 100 лева
пакет 30 учебни часа 280 лева
 пакет 50 учебни часа 450 лева 

 • Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
 • Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
 • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично)
 • Едно ниво се взима средно за 50 учебни часа 
 • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
 • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.
порция смях с Мисис Бийн
уроци по английски език

Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.
Учебникът може да се вземе за около 50 учебни часа и обучението струва 400 лева на човек. 
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.                                              

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

Методиката на преподаване е една и съща и в курсовете по английски в група и при индивидуалните уроци. Включва устно превеждане на изречения от български на английски, включващи различни времена и думи, като по този начин курсистите придобиват тренинг бързо да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. 
Тези изречения са специално подбрани, чрез тях на всяко занятие се преговаря целия материал и се добавя новия. Тази повторяемост помага за трайното запаметяване на думи и граматика и създава увереност при прилагането им в реален разговор.
Тази методика е на лингвиста Мишел Томас, който е световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, само с устни упражнения, в които постепенно включва нови граматични правила и думи. 
Комбинацията от неговия метод и лесното и достъпно обяснение на правилата в английския език от нашите преподаватели правят обучението при нас високо ефективно, интересно и различно.    
курс по английски език ниво В1

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЗА УЧЕНИЦИ 1 ви – 7 ми клас

 
Може да запишете детето си по всяко време на учебната година както за целогодишно групово обучение, така и за индивидуално обучение.
По време на индивидуалните уроци може да се занимаваме с детето по учебната система, по която се учи в училище или по избран от нас учебник. 
 • Цена 10 лева за учебен час от 40 минути
 • Вие избирате броя на заниманията един, два или три пъти седмично
 • Едно посещение обикновено е 60 минути и струва 15 лева – може да се заплаща час за час или да се предплати пакет:
  пакет 10 учебни часа 100 лева
  пакет 30 учебни часа 280 лева
   пакет 50 учебни часа 450 лева
 • При полундивидуално обучение с 2 деца получавате отстъпка и цената е 8 лева за учебен час за дете. Посещението за деня е 12 лева.
kids

Работим с оригинални учебници на National Geographic Learning 

Системата Happy Trails е издание на National Geographic Learning за деца започващи да изучават английски език. Въвежда азбуката и основен набор от думи с невероятни картинки, текстове и песни. Учебникът е със CD. Подходяща е за деца от първи до трети клас.

Системата Hop Scotch е ново издание на National Geographic и е подходяща за ученици от втори до седми клас. Зашеметяващите снимки на животни и интересните текстове правят учебника изключително привлекателен за децата. Видео уроците на английски език са друго предимство на учебната система, което децата много харесват. Заедно с усвояването на езика те обогатяват и знанията си за света и дивата природа.